CV

CV-GeohydrologiePasfoto2014 Boukes Harry bijgekleurd

 

Naam: Harry Boukes

Adres: Rosweydelaan 116

3454 BR De Meern

tel.: 06-5425 7337

 

OPLEIDINGEN

1977 - 1981 Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School
1971 - 1977 Atheneum-B

 

WERKERVARING

2013 – heden Zelfstandig adviseur
Projecten over de hele breedte van de grondwaterhydrologie, vaak gerelateerd aan drinkwaterwinningen, zowel technisch inhoudelijk (vaststellen bodemparameters ten behoeve van modellen, studies chloride en H2S in grondwater, begeleiding van boeren bij conflicten) als organisatorisch (opdrachtgeversrol grootschalige modelstudie). Vertaling van meet- en rekenresultaten naar provinciaal en landelijk beleid.

2006 - 2012 Brabant Water N.V., geohydrologisch adviseur
Enerzijds praktische problemen als putverstopping, dagelijkse kwaliteitsvragen. Anderzijds structureren van de kwaliteitsrapportages en de kwantitatieve modellering via NHI en Brabantmodel.

1993 - 2006 Zelfstandig adviseur
Grondwatermodelstudies, geleidelijk steeds meer beleidsaspecten en verschuiving naar oppervlaktewater en waterbeheer.

1989 - 1993 Grontmij nv, afd. Bodem en Water, later Projectbureau Milieu
Adviseur bodemverontreiniging, later milieu-adviseur bredere milieustudies als MER en afvalstoffenplannen.

1981 - 1989 KIWA nv, afdeling onderzoek, vakgroep hydrologie
Modelstudies naar grondwaterstanden en -stroming, stoftransport (nitraat).

 

OVERIGE ACTIVITEITEN

2019 – heden: Penningmeester Coöperatie Waterfocus (zelfstandigen in de watersector)

2007 - heden: adviseur, en sinds 2011 lid van de Commissie Milieu-effectrapportage

2005 - 2008 Bestuurslid Nederlandse Hydrologische Vereniging (zie www.nhv.nu)

2006 - 2013 Voor KIVI enkele keren als arbiter opgetreden bij geschillen in het kader van de RVOI.

1995 Oprichting, en tot 2007 redactie van vakblad Stromingen (zie: www.nhv.nu), samen met Kees Maas

© 2020 Harry Boukes, geohydrologie en muziek.