Publicaties

Een selectie van publicaties binnen mijn vakgebied:

H2O, (45) nr. 25/26: “Modelsamenwerking te water”, december 2012, samen met John Smits en Rob Merkelbach.

H2O, (43) nr. 12: “Eerste resultaten proef met winning en behandeling brak grondwater”, juni 2010, samen met Martijn Groenendijk, Stephan van de Wetering en Jan Eerhart.

H2O, (41) nr. 25/26: “Kaderrichtlijn Water: is de som van goede ideeën een goed geheel?”, december 2008, samen met Sandra Verheijden.

H2O, (41) nr. 11: “Vertroebeling verdrogingsdiscussie”, mei 2008.

Stromingen (13) nr. 3: “Het uitwerken van een pompproef die nooit is uitgevoerd”, september 2007.

H2O, (39) nr. 21: “Waterbeheerders en simulatiemodellen: Quo vadis?”, november 2006, samen met Gé van de Eertwegh.

Stromingen (9) nr. 3: “Water- en milieuwetgeving moet integraal”, september 2003, samen met Hannah Ietswaart.

H2O, (36) nr. 5: “Bodem- en grondwaterkwaliteit in Drenthe: de meerwaarde van een integrale interpretatie”, maart 2003, samen met Paul Baggelaar en Anton Dries.

NHV-Special 4: “Hoezo... vooruitgang? ”, bijdrage aan de bundel “Moderne modelkalibratie in de praktijk”, alsmede de redactie van de hele bundel, 2002.

Stromingen (7) nr. 1: “De potentie van MATLAB als standaard; een inventarisatie”, maart 2001.

Volkskrant, rubriek Forum, “Waterbeheer geen zaak van boer”, 11 november 1998.

Stromingen (3) nr. 1: “Grondwaterchemie en mest, kan het niet wat simpeler?”, maart 1997.

Stromingen (2) nr. 2: “De eerste stappen in de vierde dimensie”, juni 1996.

H2O, (29) nr. 11: “Overbemesting en drinkwater: geen nitraatprobleem”, mei 1996, samen met C.A. van Bennekom en J.G.H. Philips.

Stromingen (2) nr. 1: “Dispersie bestaat niet”, maart 1996.

H2O, (25) nr. 21: “Berging van drinkwaterslib vraagt om organisatie”, oktober 1992, samen met J. Rijnhart.

Land + Water Milieutechniek, (32) nr. 4: “Stroom in de bodem kan leiden tot milieuprobleem”, april 1992, samen met H. van Bruchem.

H2O, (23) nr. 7: “Voorspelling van nitraat- en sulfaatconcentraties op pompstation Vierlingsbeek”, maart 1990.

Journal of Water Supply Aqua, Vol 38: “Some new developments in hydrological modelling”, juni 1989, samen met C. Maas.

H2O, (20) nr. 14: “Een methode voor de bepaling van de nitraatconcentratie in het opgepompte water bij diverse bemestingsscenario’s”, juli 1987.

© 2020 Harry Boukes, geohydrologie en muziek.