Hydrologie is de leer van de kringloop van het water. Geohydrologie beschouwt alleen het stukje van de kringloop dat zich in de bodem afspeelt. Als regen op een bodem van zand of klei valt, zal het water in de bodem trekken en zich bij het grondwater voegen. Ondergronds verplaatst het zich langzaam naar sloten, beken, rivieren, de zee, of naar de winputten van een waterleidingbedrijf.

Mijn vak heeft betrekking op de waterstanden, stroomsnelheden en concentraties van stoffen die zich in het water bevinden.

Afgelopen jaren ben ik vooral in de waterleidingwereld actief geweest, maar ook bij de provincies en waterschappen ben ik geen onbekende. Hierdoor heb ik me kunnen verdiepen in zowel de 'trage' diepere hydrologie als in de dagelijkse ondiepe waterschapspraktijk. Volgens mij is er in de combinatie van die twee werelden nog veel te winnen.

Hydrologie is soms heel praktisch ('Meneer, er staat water in mijn kelder'), soms heel complex ('Op basis van de modelvoorspellingen van de chlorideconcentratie moet de weerstandswaarde van die kleilaag een orde van grootte groter zijn dan in REGIS vermeld wordt'). Ik heb aan de ene kant te maken met technische kwesties, maar ook met beleidsmatige structuren, van gemeentelijke afspraken tot Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).