Hoe kan ik iets voor u betekenen?

Iedereen die behoefte heeft aan een scherpe, creatieve blik van een zelfstandig (denkend) hydroloog, kan contact met me opnemen. Sowieso ben ik geïnteresseerd in alle bijzonderheden en opmerkelijke dingen in en rond mijn vak. Ik houd van mijn vak, maar ben daarbinnen ook professional. Dat betekent dat we voor een professionele vraag ook professionele afspraken horen te maken. Dat kan in meerdere vormen.

Als er meer in algemene zin tijdelijk behoefte is aan extra hydrologische expertise, kunnen we afspraken maken over een vorm van detachering.

Als de vragen concreter zijn is het mogelijk om één of meer specifieke projecten aan mij uit te besteden. Per project kunnen we afspraken maken over verrekening per bestede tijd (met een vast uurtarief) of tegen een afkoopsom. Het is de kunst om een vorm te vinden waarbij de opgebouwde kennis ook binnen uw organisatie landt. Veel hydrologische vragen zijn sowieso niet door één mens te beantwoorden. Ook binnen mijn projecten is het een doel om over en weer veel van elkaar te leren en samen te ontdekken hoe de systemen in elkaar zitten. Ik kan erg genieten van de samenwerking met externe experts, zodat voor een project de maximaal beschikbare denkkracht wordt aangesproken.

Een derde vorm is een soort van expert-judgement voor situaties waarin u behoefte hebt aan een onafhankelijk oordeel over een ontstane situatie of een geleverd product.

Als vierde vorm is het nooit een probleem voor mij om bij te dragen aan projecten van anderen. Omdat grondwater zo slecht zichtbaar is, is het vaak een zoektocht om te ontdekken hoe een systeem in elkaar steekt. Graag deel ik mijn kennis en heel graag werk ik mee aan de ontwikkeling van nieuwe producten en/of technieken.